Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.S. Kuipers

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.S. Kuipers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de kamer voor notariszaken in het ressort Arnhem-Leeuwarden
Instantie
Kamer voor notariszaken
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Kamer voor notariszaken
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice voorzitter van het college van Beroep voor de Examens van Saxion Hogeschool
Instantie
Saxion Hogeschool
Plaats
Enschede/Deventer
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de klachtencommissie
Instantie
Huisartsenkring Noord-West Twente
Plaats
Hengelo
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Huisartsenkring Noord-West Twente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-1999
Datum eind
31-05-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)