Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A.A.M. Schreuder

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A.A.M. Schreuder "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter/lid jurist
Instantie
College van Medisch Toezicht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
College van Medisch Toezicht
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
tuchtinstantie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
Openbaar Onderwijs
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-05-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-05-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
27-09-1994
Datum eind
30-09-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
30-09-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)