Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A. Smit

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Recht
Instantie
IPD Opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Avondopleiding Makelaardij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie
Instantie
Zorggroep St. Maarten
Plaats
Oldenzaal e.o.
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Zorginstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid oudercommissie
Instantie
Kinderdagverblijf De Kangoeroe
Plaats
Oldenzaal
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagverblijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Stafjurist
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2014

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)