Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr.dr. M.A. Heldeweg

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr.dr. M.A. Heldeweg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Publiekrecht
Instantie
Universiteit Twente, Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van advies Academie Bestuur & Recht
Instantie
Saxion Hoge Scholen
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Saxion
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College van Beroep voor de Examens
Instantie
Universiteit Twente
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Universitair hoofddocent
Instantie
Universiteit Twente
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-01-1999

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)