Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.K.F. Hangelbroek

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.K.F. Hangelbroek "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-01-2009
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-01-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
08-06-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Assen
Datum ingang
29-03-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
17-11-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Emmen
Datum ingang
29-03-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
17-11-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Meppel
Datum ingang
29-03-1985
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
17-11-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
President
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
08-04-1987
Datum eind
03-04-2001
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
27-05-1993
Datum eind
02-10-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
07-06-1993
Datum eind
02-10-1995
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
24-06-1985
Datum eind
26-05-1993
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
26-07-1982
Datum eind
23-06-1985
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
19-06-1981
Datum eind
25-07-1982
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
12-08-1981
Datum eind
25-07-1982
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
15-09-1975
Datum eind
18-06-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)