Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.J.B. Cornelissen

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.J.B. Cornelissen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend rechterlijk lid
Instantie
Accountantskamer
Plaats
Zwolle
Datum ingang
21-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Zwolle
Datum ingang
05-01-2006
Soort bedrijf/instantie
tuchtrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege
Plaats
Zwolle
Datum ingang
05-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter Raad van Toezicht Zwolle
Instantie
Ned. Ver. van Makelaars (NVM)
Plaats
Noord-Nederland
Datum ingang
01-09-2001
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrect
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-1996
Datum eind
31-08-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
10-10-1994
Datum eind
31-12-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)