Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.F. Boele

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.F. Boele "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
28-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
18-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Gerechtshof
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van bestuur
Instantie
Stichting Tuinen Mien Ruys
Plaats
Dedemsvaart
Datum ingang
03-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot behoud van tuincultureel erfgoed
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
College van Toezicht van de databank "Nationale Tuchtrechtelijke Uitspraken"
Datum ingang
09-02-2010
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Accountantskamer
Plaats
Zwolle
Datum ingang
16-04-2009
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger/rondleider
Instantie
Stichting Tuinen Mien Ruys
Plaats
Dedemsvaart
Datum ingang
01-05-2004
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
31-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
31-03-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)