Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.F. Bijloo

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.F. Bijloo "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid stichtingsbestuur
Instantie
Sichting Bewindvoering Groot-Schuijlenburg
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Stichting Apeldoornse Monumenten
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Stichting op terrein monumentenzorg
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid/plv.voorzitter Bezwaarschriftencommissie gemeente Apeldoorn
Instantie
Gemeente Apeldoorn
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
28-02-1997
Datum eind
31-12-2004
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
05-12-1995
Datum eind
27-02-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
04-02-1994
Datum eind
27-02-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)