Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. U. van Houten

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. U. van Houten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice voorzitter
Instantie
Concertkoor Sursum Corda Almelo te Almelo.
Plaats
Almelo
Datum ingang
26-03-2012
Soort bedrijf/instantie
koor
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Vereniging van Eigenaren
Plaats
Almelo
Datum ingang
22-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Eigenaren
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Landelijk overleg vakinhoud civiel en kanton
Plaats
Almelo/Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Landelijk overleg rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Toezicht Noord van de Ned. Vereniging van Makelaars
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Accare
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
kinder- en jeugdpsychiatrie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituur voor de rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
30-11-2008
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-11-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
12-03-1999
Datum eind
30-06-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
10-03-1999
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Beetsterzwaag
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-1994
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Heerenveen
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-1994
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
27-05-1993
Datum eind
31-12-1994
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Sneek
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-12-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
17-06-1992
Datum eind
31-12-1994
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
07-03-1991
Datum eind
16-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
20-01-1992
Datum eind
16-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
01-04-1990
Datum eind
06-03-1991
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
10-08-1990
Datum eind
06-03-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)