Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.R. Hidma

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.R. Hidma "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Incidenteel arbiter
Instantie
ex artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
ex artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Trajectum
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg waaronder forensische
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Juridische Adademie / Studie in de Stad
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Juridische Adademie / Studie in de Stad
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Postacademisch Onderwijs (PAO)
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Centrum voor Post Academisch Onderwijs Juridisch Onderwijs (CPO)
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Radboud Unitversiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Personen- Familie- en Jeugdrecht Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
Rijksuniversteit Groningen
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent/cursusleider
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Noorderlicht
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Internationale foto manifestatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter/bestuurslid
Instantie
Stichting tot steun aan stichting Tracjectum (voorheen Hanzeborg)
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Ondersteunende stichting tbv zorginstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-voorzitter/bestuurslid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Trajectum
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg waaronder forensische
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-01-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-01-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
16-10-1999
Datum eind
31-01-2006
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
21-07-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
15-10-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
09-03-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
24-06-1985
Datum eind
07-07-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)