Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T. Avedissian

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T. Avedissian "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Stichting Nederlands Helsinki Comité
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Helsinki Comité
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Binnen de Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Deelnemer
Instantie
Centre for International Legal Cooperation
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-11-2001
Datum eind
28-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid Ledenraad sectie rechters
Instantie
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
28-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
14-01-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-02-2000
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-1998
Datum eind
31-12-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)