Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.M.M. Bordenga

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.M.M. Bordenga "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
14-08-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Judo-leraar
Instantie
Judovereniging THAG
Plaats
Geesteren/Almelo
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Judovereniging
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Gedragscommissie FC Twente
Plaats
Enschede
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Stichting PCO Noord Twente
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
20-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van Toezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Fair Play Commissie voetbalvereniging Oranje Nassau
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
amateur voetbalvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
31-01-2009
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2005
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)