Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.M. van Vuure

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.M. van Vuure "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van het bestuur
Instantie
Rotaryclub Zwolle
Plaats
Zwolle
Datum ingang
25-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Rotaryclub Zwolle
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Div. cursuslocaties
Datum ingang
15-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Particulier bedrijf dat cursussen voor advocaten organiseert
Bezoldigd
Ja
Functie
Juridisch lid van de toetsingsadviescommissie
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
13-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-04-1998
Datum eind
31-05-2010
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
30-03-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)