Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.H. Banda

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.H. Banda "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de werkgroep Havens en ligplaatsen
Instantie
Het Historisch Bedrijsvaartuig (statutair: Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig)
Plaats
Driebergen
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
vereniging met als doelstelling erfgoedbehoud
Bezoldigd
Nee
Functie
Eigenaar/directeur
Instantie
ms. Cornelia
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
eenmansbedrijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Raad voor de Rechspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2002
Datum eind
01-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-2002
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
28-12-1993
Datum eind
28-02-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
27-12-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
20-01-1992
Datum eind
30-06-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)