Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.L.J. Koopmans

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.L.J. Koopmans "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
De rechter-plaatsvervanger in Ambtenarenzaken
Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, St. Eustatius en Saba
Plaats
Bonaire, St. Eustatius en Saba
Datum ingang
01-08-2014
Datum eind
01-08-2020
Soort bedrijf/instantie
Gerecht in eerste aanleg BES
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Geschillencommissie (voor consumentenzaken) Garantiewoningen (GWO)
Instantie
De Geschillencommissie te Den Haag, Mariahoeve
Plaats
Den Haag, Mariahoeve
Datum ingang
22-07-2009
Datum eind
31-12-2017
Soort bedrijf/instantie
Geschillenbeslechting in consumentenzaken
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter cluster bouwgerelateerde geschillencommissies
Instantie
De Geschillencommissie te Den Haag, Mariahoeve
Plaats
Den Haag en Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2017
Soort bedrijf/instantie
Geschillenbeslechting in consumentenzaken
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Opleidingsinstituut Woltring cursussen
Datum ingang
22-03-2010
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Ad hoc Arbiter/bindend adviseur
Instantie
Arbitrage/bindend advies (incidenteel)
Plaats
Twente
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid rotaryclub Almelo
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-12-1997
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Rotary
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Geschilencommissie Koude en Klimaat
Instantie
De Geschillencommissie te Den Haag, Mariahoeve
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
14-11-1996
Datum eind
29-01-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
30-10-1990
Datum eind
13-11-1996
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-05-1992
Datum eind
31-07-1996
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
16-06-1989
Datum eind
29-10-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
16-06-1989
Datum eind
29-10-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1984
Datum eind
15-06-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-1984
Datum eind
15-06-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)