Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.M. Bunt

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.M. Bunt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie Bezwaarschriften
Instantie
Gemeente IJsselstein
Plaats
IJsselstein
Datum ingang
01-06-2005
Soort bedrijf/instantie
gemeentelijke organisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter/lid Adviescommissie Bezwaarschriften
Instantie
stadsdee; Amsterdam Zuid
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2005
Soort bedrijf/instantie
gemeentelijke organisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior stafjurist
Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-05-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
28-02-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
28-02-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)