Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.M. Weststeijn

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.M. Weststeijn "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bezwarencommissie personeelszaken
Instantie
Ministerie Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Ministerie Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bezwarencommissie
Instantie
Waterschap Velt en Vecht
Plaats
Coevorden
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-07-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)