Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H.M. Hesseling

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H.M. Hesseling "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv-lid Adviescommissie ongeschiktheidsontslag RM
Instantie
RM (advies aan de PG van de Hoge Raad)
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
RM (advies aan de PG van de Hoge Raad)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Projectleider digitale procedure bestuursrecht
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-08-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
02-03-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
11-03-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
31-03-1999
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
02-04-1990
Datum eind
31-12-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
31-10-1989
Datum eind
10-12-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1983
Datum eind
30-10-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)