Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Olthof

Rechtbank Overijssel

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Olthof "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Vrienden van Lorna Wing (link met Dimence)
Plaats
Almelo en Deventer
Datum ingang
19-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Bevordering welzijn (ex) psychiatrische pati├źnten met ontwikkelingsstoornissen
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Roggekamp/Peitsch Fonds
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-01-1985
Soort bedrijf/instantie
Goede doelenfonds
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Stichting St. Elisabethfonds
Plaats
Deventer/Almelo
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting St. Elisabethfonds
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
15-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
14-04-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
14-04-1988
Datum eind
14-07-1992
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
25-06-1986
Datum eind
14-07-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
26-06-1985
Datum eind
24-06-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
26-06-1985
Datum eind
24-06-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-1979
Datum eind
25-06-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)