Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.F.M.J. Bouwman

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.F.M.J. Bouwman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Member of the editorial board
Instantie
IARLJ-EASO
Plaats
Dalfsen / Valetta (Malta)
Datum ingang
01-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Europees instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Inhoudelijk adviseur project Return Dialoque (REDIAL)
Instantie
Robert Schuman Centre for Advanced Studies (EUI)
Plaats
Dalfsen/Florence
Datum ingang
12-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretary/treasurer
Instantie
the International Association of Refugee Law Judges (IARLJ)
Plaats
Haarlem
Datum ingang
24-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Landelijke adviescommissie rechtsbijstand in asiel- en vreemdelingenbewaringszaken (LARAV)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke organisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Vechthorst
Plaats
Dalfsen
Datum ingang
13-11-2008
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Politieacademie
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut politie
Bezoldigd
Ja
Functie
Inhoudelijk adviseur project 'Control of detention'
Instantie
Robert Schuman Centre for Advanced Studies (EUI)
Plaats
Zwolle/Florence
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
11-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
16-11-1995
Datum eind
31-08-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Deventer
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
15-11-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
13-09-1994
Datum eind
15-11-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)