Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.A.O.M. van Aerde

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.A.O.M. van Aerde "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Bezwarencommissie
Instantie
ATTERO
Plaats
Wisselend in Nederland
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Afvalverwerkende onderneming
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter tuchtgerecht
Instantie
Stichting Rentmeesterskamer
Plaats
heel Nederland
Datum ingang
01-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Essent Milieu (voorheen: VAM Wijster)
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Essent
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
01-01-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
31-12-1995
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Steenwijk
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
02-07-1989
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
02-07-1989
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
07-02-1983
Datum eind
02-07-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
03-12-1981
Datum eind
06-02-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
03-12-1981
Datum eind
06-02-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1978
Datum eind
02-12-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)