Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.Th. Pos

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.Th. Pos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Jeugdstrafrecht
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Diverse locaties
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Dimence (m.u.v. behandeling klachten ihkv Wet BOPZ)
Plaats
Zwolle/Deventer
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursus bewijs en verweren
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2006
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ouderling
Instantie
Pauluskerk (PKN)
Plaats
Wezep
Datum ingang
15-01-2012
Datum eind
22-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Kerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid College van Beroep voor de examens
Instantie
Hogeschool NOVI (ICT)
Plaats
De Meern
Datum ingang
23-01-2008
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
27-01-2003
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)