Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.R. Schimmel

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.R. Schimmel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger
Instantie
Stichting Hospice Zwolle
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Hospice
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid beroepscommissie
Instantie
Voetbalvereniging VV Berkum
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Voetbalvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Defensie, mobiele rechtbank
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Defensie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Zwolsch Juridisch Genootschap
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Dimence Zwolle (ggz-instelling)
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-06-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
25-04-2000
Datum eind
31-05-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)