Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.J.H. van Meegen

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.J.H. van Meegen "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-07-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-07-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Kerkenraad
Instantie
Kerkenraad van het Citypastoraat Domkerk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
16-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijke organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Beroepscommissie van St. Instituut van Gerechtstolken en - Vertalers
Plaats
onbekend
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Erelid
Instantie
Rotaryclub Utrecht International
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2003
Soort bedrijf/instantie
Rotaryclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
30-04-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-09-2000
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
31-03-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)