Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.C. Moorman

Rechtbank Overijssel

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.C. Moorman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-10-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
02-03-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
21-10-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
25-06-1993
Datum eind
09-08-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
09-09-1991
Datum eind
24-06-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
02-04-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
03-07-1989
Datum eind
08-09-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)