Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H. Stam

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H. Stam "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Sporthal De Veste
Plaats
Borne
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Trainer / Coach
Instantie
Volleybalvereniging Ecare Apollo 8
Plaats
Borne
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Algemeen Bestuur
Instantie
Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport
Plaats
Borne
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
BLOS
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-06-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)