Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J. Stoové

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J. Stoové "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Plaats
Almelo/Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie rechterlijke macht (SRM)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
18-07-1996
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
21-12-1984
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
19-03-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
17-07-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
14-03-1983
Datum eind
07-07-1991
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
21-07-1986
Datum eind
30-06-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
04-01-1983
Datum eind
13-03-1983
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
04-01-1983
Datum eind
13-03-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
04-04-1977
Datum eind
03-01-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)