Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.H. Meijer

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.H. Meijer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Spreker
Instantie
Speakersacademy
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
21-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Speakersacademy
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
10-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs voor de advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent strafrecht
Instantie
O.S.R.
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
O.S.R.
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur strafrecht en redactielid Praktijkwijzer Strafrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent
Instantie
Politie Academie
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Raad van Advies Open Universiteit
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
20-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
01-09-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
04-07-1994
Datum eind
30-06-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
27-06-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
03-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
06-01-1993
Datum eind
03-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)