Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. van Eerden

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. van Eerden "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen in het arrondissement Almelo
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-12-2009
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
17-10-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
12-03-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
21-01-1985
Datum eind
16-10-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
21-06-1983
Datum eind
20-01-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)