Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.C. Berg

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.C. Berg "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
KWBN Koninklijke Wandel Bond Nederland
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
31-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Wandelbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Militair aangesteld bij het reservepersoneel
Instantie
Koninklijke Landmacht
Plaats
Apeldoorn
Datum ingang
07-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Krijgsmacht
Bezoldigd
Ja
Functie
Penningmeester
Instantie
Vereniging Ecotuin Priapos
Datum ingang
30-08-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de tuchtcommissie
Instantie
KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland
Datum ingang
14-11-2009
Datum eind
31-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Tijdelijk voorzitter
Instantie
Bezwaarschriftencommissie Gemeente Rheden
Plaats
Rheden
Datum ingang
09-09-2013
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Bezwaarschriftencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
31-01-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)