Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.W.M. Hendriks

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.W.M. Hendriks "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-11-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Elisaparochie Almelo Zuid
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-06-2008
Soort bedrijf/instantie
R.K. Parochie
Bezoldigd
Nee
Functie
Reserveofficier, in de rang van majoor
Instantie
Wapen der Koninklijke Marechaussee
Plaats
Nieuw Millegen
Datum ingang
01-01-1982
Datum eind
01-11-2016
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Hoofdofficier van justitie
Instantie
Arrondissementstparket Almelo
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-02-2004
Datum eind
01-09-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-10-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-08-2010
Functie
Plaatsvervangend hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
01-02-1999
Datum eind
30-09-2003
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
31-01-1999
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-01-1994
Datum eind
31-08-1995
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
07-10-1991
Datum eind
31-12-1993
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
13-09-1990
Datum eind
06-10-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)