Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B. van Dokkum

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B. van Dokkum "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-03-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Jurist
Instantie
Raad van State

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
Opleidingscentrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)