Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.L. Smit

Rechtbank OverijsselBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.L. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
College van Medisch Toezicht ingevolge art. 79 Wet BIG
Plaats
Zwolle/Den Haag
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
College van Medisch Toezicht
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Klachtencommsissie van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Protestants-christelijk basisonderwijs (PCO)
Plaats
Ommen
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van VWS
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Examinator
Instantie
Opleiding Sociaal Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-1998
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
15-03-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
14-03-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1989
Datum eind
25-07-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
31-03-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)