Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.E. Zweers

Rechtbank Overijssel

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.E. Zweers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Katholiek Geloven
Plaats
Heilig Landstichting
Datum ingang
01-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline ressort Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Zwolle
Datum ingang
10-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter communicatie gerelateerde commissies
Instantie
Stichting geschillencommissie voor consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Vertrouwenspersoon Integriteit Klokkenluidersregeling
Instantie
Beter Wonen
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vertrouwenspersoon klokkenluiderregeling
Instantie
St.Joseph Almelo
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Ziekenhuissteun
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Theatergroep Bergweg
Plaats
Hengelo
Datum ingang
18-11-2003
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Fraternit├ę
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Vrijmetselaarsloge
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vrienden van het Stift
Plaats
Weerselo
Datum ingang
04-11-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-2002
Datum eind
31-05-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)