Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. H. Ormel

Rechtbank Overijssel



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. H. Ormel "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Ledenraadslid van Rabobank Noord-Twente
Instantie
Rabobank
Plaats
Almelo
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
01-07-2016
Soort bedrijf/instantie
Bank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
LTO Noord Twenterand
Plaats
Bruinehaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Belangenbehartigende organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
27-08-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)