Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. S. van Lokven

Rechtbank Oost-Brabant



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. S. van Lokven "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Internationaal
Instantie
's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
NVvR
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid delegatie
Instantie
NVvR voor International Association of Judges
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
NVvR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
30-04-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-03-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
28-05-2001
Datum eind
31-03-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)