Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. E.M.H. Myjer

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. E.M.H. Myjer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
26-03-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Datum ingang
27-01-1988

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie
Instantie
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Advocatenkantoor Myjer
Plaats
Onbekend
Datum ingang
01-01-1991

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
01-03-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)