Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T. Dompeling

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T. Dompeling "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Geschillen-Beroeps- en Klachtencommissie
Instantie
Rode Kruis
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2018
Soort bedrijf/instantie
Rode Kruis
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Nuovo
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-01-2017
Soort bedrijf/instantie
Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
31-03-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
08-12-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
02-10-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
02-10-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1988
Datum eind
30-09-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)