Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid en plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid en plv. voorzitter bezwarencommissie schoolbestuursbeslissingen
Instantie
Stichting Onderwijsgeschillen
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter commissie voor geschillen CAO-BVE
Instantie
Stichting Onderwijsgeschillen
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Zorgcentrum Maria Dommer
Plaats
Maarssen
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Verzorgingstehuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwarencommissie
Instantie
Bezwarencommissie AMC
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-10-1996
Soort bedrijf/instantie
Academisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Kantonrechter / teamleider
Instantie
Rechtbank Arnhem, kanton Nijmegen
Datum ingang
01-05-2006
Datum eind
01-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-09-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
31-12-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
28-02-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
28-02-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-02-1996
Datum eind
31-08-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)