Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. O.R.M. van Dam

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. O.R.M. van Dam "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Klachtenfunctionaris
Instantie
Stichting Keurmerk Letselschade
Plaats
Utrecht
Datum ingang
28-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Keurmerkinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docentschap SSR
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Eenmalige lezing
Instantie
LSA
Plaats
Zeist
Datum ingang
31-10-2013
Datum eind
31-10-2013
Soort bedrijf/instantie
LSA, specialisatievereniging voor advocaten letselzaken
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
05-12-2000
Datum eind
28-02-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)