Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N.I.B.M. Buljevic

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N.I.B.M. Buljevic "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter externe klachtencommisie
Instantie
Raad voor de Kinderbescherming regio Zuidoost Nederland
Datum ingang
01-08-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Kinderbescherming regio Zuidoost Nederland
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-05-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)