Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.H. Kobussen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.H. Kobussen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Advies voor de bezwaar- en beroepschriften van Tilburg University
Instantie
Commissie van Advies voor de bezwaar- en beroepschriften van Tilburg University
Datum ingang
01-08-2006
Soort bedrijf/instantie
Tilburg University
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University
Instantie
College van Beroep voor de Examens van Tilburg University
Datum ingang
01-08-2006
Soort bedrijf/instantie
Tilburg University
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-01-1998
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-02-1994
Datum eind
18-01-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
03-02-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
24-06-1992
Datum eind
03-02-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)