Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.G.P.A. Burghoorn

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.G.P.A. Burghoorn "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent leergang praktijkopleiders
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Intervisor
Instantie
SSR
Datum ingang
01-05-2012
Soort bedrijf/instantie
Intervisiepool SSR
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Coachpool SSR
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Coachpool Ministerie van Justitie en Veiligheid
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
10-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-05-2000
Datum eind
10-10-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)