Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E. Bartels

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E. Bartels "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
Hockeyvereniging
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Hockeyvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid ouderraad
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid jeugdcommissie
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Tennisvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-05-2001
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-05-2001
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-03-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)