Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. van der Weij

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. van der Weij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent arbeids(proces) recht
Instantie
DAS Rechtsbijstand
Datum ingang
08-11-2013
Datum eind
18-12-2013
Soort bedrijf/instantie
DAS Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-03-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)