Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.L. Hage-Kuyl

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.L. Hage-Kuyl "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Beklagrechter, tevens vice-voorzitter
Instantie
Almata / De Lindenhorst
Plaats
Den Dolder / Zeist
Datum ingang
19-03-2003
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting tot instandhouding van het museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Datum ingang
26-10-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot instandhouding van het museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Nationale Letselschade Experts
Datum ingang
17-09-1999
Soort bedrijf/instantie
Nationale Letselschade Experts
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Officier van Justitie plaatsvervanger
Instantie
Openbaar Ministerie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2000
Datum eind
31-12-2012

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-05-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
24-04-1991
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
13-12-1989
Datum eind
30-04-2000
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
19-02-1988
Datum eind
12-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)