Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.F.M.W. van Rijswick

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.F.M.W. van Rijswick "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Europees en Nationaal Waterrecht
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid wetenschappelijke raad
Instantie
Europa decentraal
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Europa decentraal
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter werkgroep waterrecht
Instantie
European Environmental Law Association
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
European Environmental Law Association
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Malta legal Forum on Adaptation to Climate Change
Plaats
Valetta / Malta
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Malta legal Forum on Adaptation to Climate Change
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Raden voor de Leefomgeving
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Raden voor de Leefomgeving
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Utrecht Law Review
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Utrecht Law Review
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
CEDE (Conseil Européen du droit de l'Environnement)
Datum ingang
01-02-2008
Soort bedrijf/instantie
CEDE (Conseil Européen du droit de l'Environnement)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter (sinds 2012)
Instantie
Vereniging voor Milieurecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
12-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging voor Milieurecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie toekenning Schilthuispenning (I&M)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2007
Soort bedrijf/instantie
Commissie toekenning Schilthuispenning (I&M)
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Adviescommissie nadeelcompensatie
Instantie
Hoogheemraadschap van Delfland
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Hoogheemraadschap van Delfland
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Adviescommissie nadeelcompensatie
Instantie
Hoogheemraadschap van Rijnland
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Hoogheemraadschap van Rijnland
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor Bouwrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
Milieu en Recht
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Milieu en Recht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid
Instantie
International Journal of Water Governance
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
13-10-2014
Soort bedrijf/instantie
International Journal of Water Governance
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Adviescommissie nadeelcompensatie
Instantie
Waterschap Rijn en IJssel
Plaats
Wageningen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
13-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Waterschap Rijn en IJssel
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Visiting Professor European Environment Law
Instantie
Université Panthéon Assas
Plaats
Parijs
Datum ingang
01-01-2008
Functie
Bijzonder hoogleraar ontwikkelingsgericht waterrecht
Instantie
Leven met Water
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
13-10-2014
Functie
Hoogleraar
Instantie
Europees en Nationaal waterrecht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
13-10-2014

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
20-11-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)