Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.A. Te Water Mulder

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.A. Te Water Mulder "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
15-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Rechtspraak van de Week
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Buitenpromovenda straf(proces)recht
Instantie
Universiteit Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)