Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.W. van den Heuvel

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.W. van den Heuvel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Internationaal verkiezingswaarnemer (incidenteel)
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Datum ingang
22-03-2006
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezoldigd
Nee
Functie
Reisleidster (incidenteel) m.n. Rusland en overige voormalige Sovjet-Republieken
Instantie
Eigen initiatief
Datum ingang
12-08-2002
Soort bedrijf/instantie
Geen instantie, eigen initiatief
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-02-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-02-2006
Datum eind
03-02-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-12-2003
Datum eind
03-02-2007
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-12-2002
Datum eind
30-11-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
30-11-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)