Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.J.M. Walstock-Krens

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.J.M. Walstock-Krens "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(Medewerker) lid van de geschillenadviescommissie
Instantie
Avans
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Senior adviseur
Instantie
Hogeschool Avans
Plaats
Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
College van beroep voor de Examen- en geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid interne klachtencommissie
Instantie
Stichting Signum (primair onderwijs Den Bosch)
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-05-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting Signum
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-12-1997
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Ambtelijk secretaris college van beroep voor de examens, college van beroep overige zaken
Instantie
Hogeschool Avans
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool Avans
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
26-10-1995
Datum eind
31-08-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
25-10-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
25-10-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)